Performing Cultures

Tanácsadási szolgáltatások

A People – Strategy – Organization „háromszög” mentén összesen 9 területen nyújtunk szolgáltatást ügyfeleinknek. Bár bizonyos szolgáltatási területek megnevezésükben, elsődleges fókuszukban közelebb állnak a három sarokpont valamelyikéhez, szemléletünk lényegéből adódóan minden szolgáltatásunkban INTEGRÁLT megközelítést és módszertant alkalmazunk a humán tényezők, a stratégiai szemlélet és szervezeti/szervezési/működési dimenziók együttes figyelembe vételével.

Szervezeti kultúra


A szervezeti kultúra felmérése a Denison nemzetközi szervezeti kultúra modell segítségével. A magas színvonalú teljesítmény modelljével diagnózis készítése a szervezet jelenlegi helyzetéről és a lehetséges beavatkozások megfogalmazása.

.

„A HR funkció nagy kihívása, hogy felismerje és vállalja az üzleti célok megvalósításában játszott szerepét. Ha nem így tesz, jövője kétséges…”

HR stratégia alkotása


Stratégiai HR audit, HR stratégiai célok és HR fejlesztési irányok megfogalmazása, HR stratégiai akciók megtervezése

HR transzformáció


A HR funkcióval szembeni üzleti és vezetői igények felmérése, HR szervezet és működés felmérése, szervezeti jövőkép alkotás, HR szolgáltatási modell alkotása, HR szerepek (HRBP, specialista, adminisztráció) definiálása, HR erőforrások és kompetenciák felmérése, HR fejlesztési terv, HR folyamatok és együttműködés fejlesztése, a HR Business Partnerek fejlesztése

„HR szakemberként talán legfontosabb küldetésünk a szervezetek hosszú távú versenyképességének erősítése, a szervezeti képességek, a humán tőke fejlesztése, a piaci változásokhoz való eredményes alkalmazkodás elősegítése.”

Humán tőke menedzsment


Tehetség és karrier programok kialakítása, bevezetésük támogatása, munkatársi elkötelezettség növelését célzó akciótervek kidolgozása, megtartást segítő programok kialakítása, javadalmazásmenedzsment tanácsadás

„A felértékelődött humán tőke kezelése radikálisan új szemléletet igényel mind az üzleti vezetők, mind a HR szakemberek részéről.”

Szervezetfejlesztés


Szervezeti diagnózis, kultúra, elkötelezettség, informális szervezet felmérése, szervezeti jövőkép megalkotása, szervezetfejlesztési akcióterv kidolgozása és megvalósítása, változásmenedzsment

„A felismerésen és a bátorításon keresztül mozgathatók meg egy ember legértékesebb erőforrásai.”

Charles Schwab

„Vezető az, akit követnek”

Vezetésfejlesztés


Vezetői kompetenciák felmérése, vezetés-fejlesztési program kidolgozása, vezetői tréningek, egyéni és csoportos vezetői coaching, vezetői együttműködés-fejlesztő workshopok

Szervezettervezés


Szervezeti hatékonyság audit, kritikus szervezeti képességek azonosítása, új szervezeti és működési modell megtervezése és bevezetése

„Mi lehet izgalmasabb kérdés egy vezető és szervezetfejlesztő számára, mint a jövő szervezeteinek kutatása?”

Transzformáció- és változásmenedzsment


Vállalati és szervezeti transzformációs programok tervezése és program-menedzsmentje, változásmenedzsment programok, belső branding, belső kommunikáció

„A vállalat-átalakítási, -fejlesztési programok többsége nem hozza az eredetileg kitűzött célokat.”

Működési kiválóság


Működési Kiválóság Audit, működésfejlesztési stratégia és működésfejlesztési akciótervek kialakítása és megvalósítása, változásmenedzsment támogatás

„Jóból kiválóvá válni nem egyik napról a másikra lehet, sok-sok előre megtervezett és következetesen végigvitt lépésen keresztül vezet csak az út…”