Performing Cultures

Működési kiválóság

Működési Kiválóság Audit, működésfejlesztési stratégia és működésfejlesztési akciótervek kialakítása és megvalósítása, változásmenedzsment támogatás

„Jóból kiválóvá válni nem egyik napról a másikra lehet, sok-sok előre megtervezett és következetesen végigvitt lépésen keresztül vezet csak az út…”

A működési kiválóságra való törekvés komoly hajtóerőt biztosít a vállalatok számára, megteremtve a folyamatos fejlődés kultúráját és az eredményorientált működés szemléletét. A kiválóság elérését számos tényező befolyásolhatja a vállalatok életében:

Működési Kiválóság Audit szolgáltatásunk segítségével partnereink számára áttekintést biztosítunk jelenlegi működési jellemzőikről, akár a szervezet egészét, akár a működés egy-egy szegmensét (pl. a HR funkció működését) vizsgálva.

Az átvilágítás során törekszünk a vállalat érintettjeinek széleskörű bevonására: megismerjük a tulajdonosi, felsővezetői elvárásokat, illetve a munkatársi szempontok, vélemények feltérképezésére is hangsúlyt helyezünk. Működési Kiválóság Audit módszereink között hazai és nemzetközi benchmarkokra, legjobb gyakorlatokra támaszkodunk, illetve alkalmazzuk az EFQM és CAF (Common Assessment Framework) európai kiválóság modelleket is.

Az audit tapasztalatai, megállapításai alapján igény szerint