Performing Cultures

HR transzformáció

A HR funkcióval szembeni üzleti és vezetői igények felmérése, HR szervezet és működés felmérése, szervezeti jövőkép alkotás, HR szolgáltatási modell alkotása, HR szerepek (HRBP, specialista, adminisztráció) definiálása, HR erőforrások és kompetenciák felmérése, HR fejlesztési terv, HR folyamatok és együttműködés fejlesztése, a HR Business Partnerek fejlesztése

„HR szakemberként talán legfontosabb küldetésünk a szervezetek hosszú távú versenyképességének erősítése, a szervezeti képességek, a humán tőke fejlesztése, a piaci változásokhoz való eredményes alkalmazkodás elősegítése.”

A szervezetek üzleti stratégiájának, céljainak megvalósításában a HR hozzáadott értékét a felsővezetők ma már egyre inkább abban mérik, hogy milyen módon képes a HR szervezet az üzlet versenyképességének megőrzéséhez, növeléséhez hozzájárulni. Elvárásként nem csak a HR működési költségeinek racionalizálását, a szolgáltatások hatékonyságának javítását, hanem a szervezet tehetséges munkatársainak elkötelezését, megtartását, a jövőbeni üzleti stratégia megvalósítását garantáló munkaerő megszerzését, és fejlesztését fogalmazzák meg. E cél eléréséhez meggyőződésünk szerint egyre inkább sürgető szükség van a HR szervezet átalakítására és a HR munkatársak új, az üzleti és vezetői megnövekedett elvárásaihoz igazodó képességeinek fejlesztésére.

 A nemzetközi trendekhez igazodóan – melyet a magyarországi HR BP kutatás* is igazolt -, a megváltozott elvárásokhoz a magyarországi HR szakma legfőképp a HR Business Partner szerep (Dave Ulrich neve által fémjelzett 3 lábas modell egyik eleme) kialakításával válaszol, mely – ha kellően testreszabott – érdemben reflektálhat a megnövekedett szervezeti és üzleti igényekre. Az Ulrich modell alapvetéseit teljes mértékben figyelembevevő megoldásban azonban további lehetőségek vannak, ha a HR működés teljes spektrumára kiterjedő saját, az igényekhez illeszkedő szervezeti és működési modell jön létre.

Milyen esetekben válhat szükségessé a HR terület átalakítása?

A HR szervezet átalakítását, azon belül a Business Partner modell bevezetését az alábbi folyamat mentén támogatjuk partnereinknél:

  1. Üzleti és vezetői igények felmérése, célok meghatározása
  2. HR szervezet és működés felmérése, jövőkép alkotás,
  3. Új szolgáltatási modell alkotása, új HR szerepek (HRBP, specialista, adminisztráció) definiálása
  4. HR erőforrások és kompetenciák felmérése, fejlesztési akciók tervezése
  5. HR folyamatok áttervezése, HR szervezeten belüli szerepek közötti együttműködés
  6. A HR és a vezetői együttműködés újragondolása, új vezetői szerepek /felelősségek definiálása, vezetők fejlesztése, a HR Business Partnerek fejlesztése

 

*HR BP kutatás: Dr. Bokor Attila, Dr. Csentericsné Arnold Zsuzsa, Echter Edina, Killeen-Kőrös Anikó, Virág Orsolya, 2014