Performing Cultures

HR stratégia alkotása

Stratégiai HR audit, HR stratégiai célok és HR fejlesztési irányok megfogalmazása, HR stratégiai akciók megtervezése

„A HR funkció nagy kihívása, hogy felismerje és vállalja az üzleti célok megvalósításában játszott szerepét. Ha nem így tesz, jövője kétséges…”

A HR területtel szembeni elvárásokat az üzleti környezetben megvalósuló folyamatos változások alakítják, melyek közül napjainkban a globalizáció, a gazdasági bizonytalanság, a technológiai innováció, a folyamatos költségcsökkentésre és a profitabilitás növelésére vonatkozó igény, illetve a fokozódó verseny teremtik a legnagyobb kihívást.

Az üzlet ma már komoly elvárásokat fogalmaz meg a HR területtel szemben, igényli, hogy

A fenti igényekre megfelelő válasz a szervezet emberi erőforrás stratégiai céljainak meghatározása, következetes megvalósítása lehet. A stratégia kialakításának keretében fókuszba állítjuk az üzleti célok megvalósításának támogatását, a szervezeti kultúra fejlesztését, a vezetői és munkatársi elvárások megismerését, és a meglévő HR gyakorlatok továbbfejlesztését, azok üzleti és vezetői igényekhez való illesztését.

A HR stratégia kialakítására/felülvizsgálatára javasolt folyamatunk:

  1. A HR tevékenységek jelenlegi és kívánatos helyzetének, valamint befolyásoló tényezőinek feltérképezése a szervezet üzleti kihívásainak tükrében (HR EFQM modell alkalmazásával: vezetői interjúk, dokumentumok, felmérések elemzése révén)
  2. A HR stratégia céljainak, irányainak meghatározása (HR műhelymunka, felsővezetők bevonása)
  3. A HR stratégiai akciók megtervezése, a mérés feltételeinek megteremtése