Performing Cultures

Humán tőke menedzsment

Tehetség és karrier programok kialakítása, bevezetésük támogatása, munkatársi elkötelezettség növelését célzó akciótervek kidolgozása, megtartást segítő programok kialakítása, javadalmazásmenedzsment tanácsadás

„A felértékelődött humán tőke kezelése radikálisan új szemléletet igényel mind az üzleti vezetők, mind a HR szakemberek részéről.”

Napjaink gazdasági, társadalmi és technológiai változásai jelentősen átalakítják a szervezeti működés feltételeit, újfajta szemléletet és gyakorlatokat követelve a humán tőke kezelésének, fejlesztésének terén.

A globalizáció által kitáguló munkaerő-piaci lehetőségek és a tehetségekért, illetve speciális képességekért folyó verseny mellett a vállalatoknak fel kell készülniük a változó munkatársi elvárásokra is. A szervezetek életében egyre nagyobb ugyanis azon fiatal, Y generációs munkatársak aránya, akik munkahelyüktől magasabb rendű célok teljesülését várják, akik mobilak, nyitottak az újítások iránt és erős bennük a fejlődés, tanulás vágya.

A folyamatos technológiai fejlődés amellett, hogy egyre újabb képességeket követel a munkatársaktól, átalakítja a csapatok együttműködésének jellemzőit is, és hatalmas mértékű információáramlást eredményez gyakran túlterhelve vezetőket, munkatársakat egyaránt.

Mindezen hatások következményeként napjainkban kiemelt figyelem irányul a vállalatok részéről

 A fenti területek támogatását integrált megközelítésben tesszük, hangsúlyt helyezve az üzleti környezet és üzleti célok, illetve a vezetői és munkatársi elvárások megismerésére, a meglévő HR gyakorlatok és a vezetői képességek fejlesztésére, a szervezeti kultúra formálására.

Humán tőke menedzsment tevékenységünk keretében

programok kialakításában és bevezetésében támogatjuk partnereinket.